concept

Ziel van Utrecht 2.0
Ontwikkeling van innovatief programma voor verbindingen tussen stad en land

Missie
Cultuurhistorie (Ziel van Utrecht 2.0) van de streek/provincie inzetten voor gezamenlijkeoplossingen voor de toekomst. Verbinding tussen lokaal (KRS) en globaal (EU). “www.onzekrommerijnstreek.eu”

Onderwerp/uitdaging
Herstel stad-landverbinding. Bewustzijn van wederzijdse afhankelijkheid van stad en platteland. Aanjagen van duurzame en nieuwe economie (gebaseerd op de ziel van utrecht) die bijdraagt aan een duurzaam mooi en vitaal platteland, (behoud van natuur en landschap, en regionale voedselvoorziening.)

Koepel
Programma Utrecht 2018, Culturele Hoofdstad van Europa. Cultuur en cretiviteit als voertuig voor sociale innovatie.

=============================================================

Bidbook Utrecht 2018: VIP presenteert ism De Utrechtse Waarden en Kromme Rijnstreek

Vrijdag 8 juli presenteerde De VIPbus in nauwe samenwerking met De Utrechtse Waarden (o.a. Lopik, Montfoort, Benschop, Oudewater) hun creatieve concept voor de bijdrage aan het Bidbook Utrecht 2018. Met dit bidbook is Utrecht in competitie met andere Nederlandse steden waaronder Almere, BrabantStad*, Leeuwarden, Den Haag en Maastricht**. In 2012 wordt er op basis van de ingezonden bids een keuze gemaakt voor een stad. Met een klein kernteam van grafisch ontwerper (Aad Voermans), architectonisch vormgever (Tim Caubergh), trendwatcher (Fons Maenhoudt) wordt nu hard gewerkt om vrijdag een creatief en onorthodox concept te presenteren waar Utrecht mee de toekomst in vliegt en zelfs een leidende en inspirerende positie in Europa kan verwerven. Klaas Hemke van Meekeren, landschapscoördinator van de gemeente Montfoort en Dennis Nolte, initiatiefnemer van De VIPbus, treden in dit bidbookvoorstel op als  ambassadeurs van Stad en Land (regio). Klaas Hemke werpt zich op als geweten van het platteland en Dennis voor de stad. Samen zullen zij een groot team van gepassioneerde mensen uit hun netwerken van stad en land aandragen om de grootste creatieve concepten te verbinden aan de dromen, passies en vakmanschap die leven in de provincie Utrecht.

*Breda, Eindhoven, Helmond, ’s Hertogenbosch, Tilburg en het ommeland ** ism partnersteden Luik (B)en Hasselt (B), Aken (D), Heerlen en Sittard-Geleen (NL)

Twee jaar VIPbus:de grote inventarisatie van dromen en passies

De VIPbus rijdt sinds 2009 door Utrecht op zoek naar passies, innovatieve  ideeën en verhalen die een verschil maken voor de leefbaarheid in Utrecht, noem het sociale innovatie. De VIPbus helpt als  creatieve procesversneller gedreven en creatieve mensen op weg met hun ideeën. Na 2 jaar brengt VIP dit netwerk bevlogen mensen in kaart om zo dit netwerk te verbinden met de Utrechtse ambitie om Culturele Hoofdstad van Europa te worden in 2018. VIP ziet deze kans om Culturele hoofdstad te worden als een mooie alibi om een versnelling te brengen in de sociale innovatie in de stad en de provincie Utrecht. De forse budgetten die hiermee gemoeid zijn kunnen mooi worden aangewend om knellende vraagstukken in Utrecht op een creatieve en culturele wijze verder te brengen. Denk aan de grote stedelijke groei die Utrecht te wachten staat of aan de leegloop van het platteland. Cultuur is volgens De VIPbus daarvoor een geweldig voertuig omdat cultuur mensen met elkaar en hun omgeving verbindt.

Think Global, Act Local: don’t make little plans!

De organiserende club van Utrecht 2018, De Vrede van Utrecht roept Utrechters uit stad en land op om met grootse culturele en creatieve concepten te komen waarmee Utrecht in Europa op de kaart wordt gezet: ‘don’t make little plans.’ Omdat volgens VIP grote ideeën niet uit het niets komen, is de VIPbus in 2010 op pad gegaan om de vinger op de ziel en kernkwaliteit van de stad en provincie te krijgen. Om zo verder te borduren en te innoveren op basis van de inspiratie uit het verleden. Bekijk onderstaande video’s of de url’s om meer gevoel te krijgen voor deze ontdekkingstocht.

http://www.devipbus.nl/2011/01/nieuwe-kaart-van-utrecht/

http://www.devipbus.nl/2011/05/de-ziel-van-utrecht/

http://www.devipbus.nl/2010/10/wijsheid-voor-het-oprapen2/

http://www.devipbus.nl/2010/09/wijsheid-voor-het-oprapen/

Bidbook expertgesprekken-tournee Stad en Land

Tijdens de zoektocht naar de ziel van Utrecht, onze gesprekken en ontmoetingen stuit De VIPbus vaak op het spirituele verleden van Utrecht. Utrecht als internationaal centrum van geloof en spiritualiteit met veel macht. Dit komt met name boven borrelen in op onze tournee op het platteland waar we mensen spreken met veel kennis over de culturele wortels van hun gebied. De VIPbus ging actief op zoek naar experts die ons verder konden brengen op onze zoektocht. Bekijk onze blog alle ins en outs. is