co-creatie

Bij iedere inspiratiereis werkt de VIPbus samen met andere partijen.