Dromen voor de Galecopperzoom

Stadsvarkens die als natuurlijke ploeg de Galecopperzoom opwaarderen; kinderen die leren biologische groente te verbouwen in eigen tuintjes; zonnepanelen voor en van de wijk waartussen schapen kunnen grazen; recreatief betaalbaar golfen voor iedereen en een wielerbaan die tot leven wordt gewekt door laagdrempelige evenementen voor en door de buurt.  Deze duurzame ideeën spraken de jury ( gemeentebestuurder, creatieve en zakelijke ondernemer en bewoner Galecop) het meest tot de verbeelding op 12 december.

Kruisbestuiving en samenwerking

Die avond presenteerden 11 bewoners en/of ondernemers hun droomplan voor de Galecopperzoom. Zowel jonge als oudere deelnemers vertelden vol enthousiasme hun droom aan het publiek, die vervolgens aan het einde hun favoriet konden belonen met een roos.  Een deskundige jury gaf advies over welke concrete initiatieven kansrijk zijn om al begin 2014 te realiseren. Voor acht van de elf zag de jury dat zitten, met name ook omdat deze initiatieven elkaar kunnen versterken. Wethouder Hans Adriani – voorzitter van de jury: “Zoveel ideeën, zoveel enthousiasme, dat moet tot een mooie kruisbestuiving leiden om dit pauzelandschap samen lucratief te ontwikkelen!

Proeven en ervaren vanaf voorjaar 2014

Op 6 en 7 november hebben diverse bewoners en ondernemers in de VIPbus hun droom voor de Galecopperzoom gedeeld. De afgelopen weken zijn deze dromen uitgewerkt tot concrete plannen. Na 12 december gaan de kansrijke plannen verder en zullen zij een groep gaan vormen. Vanaf het voorjaar van 2014 zullen de prototypes van de initiatieven zichtbaar worden op de Galecopperzoom.

Tijdelijke ontwikkeling door dromen gedreven

De gemeente stelt de Galecopperzoom tot 2030 beschikbaar voor tijdelijke ontwikkeling. Hiermee worden de gemeentelijke rentelasten verlaagd en krijgt het gebied meerwaarde voor zijn omgeving. Bewoners en ondernemers is gevraagd naar hun dromen, want daarin zit energie en eigenaarschap en de drijfveer om het echt zelf te gaan doen.

Volgt u het verhaal op Facebook https://www.facebook.com/groups/energielabgalecopperzoom/ of op www.nieuwegein.nl/energielab