Ondernemende dromen startpunt levendige Galecopperzoom

Wat kan er allemaal gebeuren op de Galecopperzoom? Op 6 en 7 november was dat te proeven en ervaren in de VIPbus op de Galecopperzoom. Van 9.00 uur tot 21.00 uur stapten bewoners en ondernemers binnen met prille ideeën en vergevorderde plannen. Een ding hebben de initiatieven gemeen: de droom staat centraal.

Duurzaam, ondernemend, creatief en passend bij de buurt

Ruim 20 ondernemende dromen werden gedeeld in de VIPbus. Van een innovatieve horeca-gelegenheid voor de ouders met kinderen uit Galecop en de zakenmensen uit Papendorp, tot ruimte voor oud-hollandse veerassen die in lijn met de historie weer hun plek vinden op de Galecopperzoom. Dat dieren populair zijn, blijkt ook uit de initiatieven voor een paardenopvang en een hondenspeeltuin. Maar ook aan de vrije tijd is gedacht: wie weet dat je volgend jaar met de hele familie kunt gaan golfen op de Galecopperzoom.

Ondernemende plannen in de VIPbus

Galecopperzoom als lab voor nieuwe energie

De belangstelling van ondernemers die kansen zien voor zonne-energie is groot. Als het aan hen ligt voorzien de bewoners van Galecop straks voor een groot deel in hun eigen energie door de komst van zonnepanelen op de zoom. Bewoners kunnen een zonnepaneel adopteren en naast de groene voordelen ook het voordeel in hun portemonnee gaan voelen. De ondernemers zien ook kansen voor een experience center voor duurzame energie of voor buurtprojecten die van meerwaarde kunnen zijn voor de buurt.

Vervolg op 12 december

Op 12 december krijgen bewoners/ondernemers die op 6 en 7 november in de VIPbus waren de kans om hun droom te pitchen voor een jury die toetst of het plan voldoet aan uitgangspunten van ondernemendheid, creativiteit, maatschappelijke meerwaarde en duurzaamheid. Bewoners van Galecop zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en om mee te doen. Het idee is dat in het voorjaar van 2014 de eerste initiatieven zichtbaar worden op de Galecopperzoom.

Samenwerkende partijen voor de Galecopperzoom

Het Energielab Galecopperzoom wordt in opdracht van de gemeente Nieuwegein en Kamer van Koophandel Midden-Nederland uitgevoerd. De VIPbus is als onafhankelijke partij verantwoordelijk voor de vormgeving/uitvoering.

Bekijk de filmpjes op: https://www.facebook.com/groups/energielabgalecopperzoom/