TEDx Delft: Do try this at home

Tijdens de TEDx Delft conferentie op 4 oktober 2013 geven 16 sprekers een korte presentatie over een vernieuwend inzicht of idee, met als doel de attitude van mens én samenleving te veranderen. Rondom de presentaties is er een zijprogramma om opgedane inspiratie te verwerken, mensen te ontmoeten en nieuwe verbindingen te leggen. VIP inspireert samen met Movisie om de nieuwe inzichten ook echt te gaan doen.

Leren van andere sectoren
Mensen moeten het weer zelf gaan doen. Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij en van globaal naar lokaal. Zoals Jan Rotmans in het boek ‘In het oog van de orkaan’ stelt, spelen de transitieprocessen in alle sectoren en overal in Nederland. Vandaar dat het goed is om juist in deze tijd buiten de eigen kaders en over de grens te kijken. Tijdens TEDxDelft delen 16 sprekers daarom innovatieve ideeën, creatieve aanpakken en inspiratie uit o.a. de sociale, technische en financiële sector.

VIP inspireert tot borging van nieuwe inzichten

Geheel in de geest van de transformatie in de samenleving doet TEDxDelft een beroep op de bezoeker als participant. Naast inspirerende TEDxTalks is er een interactief programma dat zorgt voor nieuwe ontmoetingen en verbindingen. Zodat de opgedane inspiratie en ideeën ook echt toegepast gaan worden in de eigen omgeving.

Lees hier het hele programma.