Theaterdieren

p>Hoe langer ik er mee bezig ben, hoe meer de show tot ‘theater ‘ wordt, met echte personages en een verhaal.
Laatst kreeg ik bezoek van Nadia, zij is een van de modellen. Zij is tevens student journalistiek en heeft mij voor een opdracht geïnterviewd over mijn werk & leven; dat was heel leuk èn leerzaam : het dwong mij dieper over mijn show na te denken, over de inhoud ervan. Zo stuit je op de diepere lagen van mijn verhaal, en dat is heel goed. (Misschien komt het trouwens nog in het Stadsblad, dan kun je het lezen!)
Na mijn oproep hebben zich meer mensen gemeld en zijn ook voor me aan het werven ; overigens heb ik besloten om de algemene doorloop uit te stellen tot na de vakantie en eerst maar eens met iedereen kennis te maken door ze aan huis annex atelier uit te nodigen, het verhaal te vertellen aan de hand van de kostuums en de muziek e.d. En aldus het vuurtje op te wekken èn brandende te houden! Zo’n uitwisseling is leuk en lijkt me goed om mee te beginnen.
Want : zonder modellen geen show!